پاسخ به موضوع

6 ماه پیش علی این پرسش را مطرح کرد 1 نفر پاسخ داده اند

استفاده از sweetalert2 در لاراول

چطور باید alert رو پاس بدیم از کنترلر به ویو؟

ابوالفضل احمدی

abolfazlahmadi@

پکبج sweet alert رو نصب کنید

composer require uxweb/sweet-alert

در فایل app.php که در پوشه config هست این provider رو قرار بدید

'providers' => [
	....
	UxWeb\SweetAlert\SweetAlertServiceProvider::class,
],

'aliases' => [
	....
	'Alert' => UxWeb\SweetAlert\SweetAlert::class,
]

در کنترلر به این صورت استفاده کنید

function store(){
...
alert()->message('Sweet Alert with message.');
return back();
}

و در ویو مورد نظر به این صورت قرار بدید،قبل از بسته شدن تگ body

@include('sweet::alert')

برای اطلاعات بیشتر لینک گیتهاب sweet alert رو چک کنید،موفق باشید

پکبج sweet alert رو نصب کنید

composer require uxweb/sweet-alert

در فایل app.php که در پوشه config هست این provider رو قرار بدید

'providers' => [
	....
	UxWeb\SweetAlert\SweetAlertServiceProvider::class,
],

'aliases' => [
	....
	'Alert' => UxWeb\SweetAlert\SweetAlert::class,
]

در کنترلر به این صورت استفاده کنید

function store(){
...
alert()->message('Sweet Alert with message.');
return back();
}

و در ویو مورد نظر به این صورت قرار بدید،قبل از بسته شدن تگ body

@include('sweet::alert')

برای اطلاعات بیشتر لینک گیتهاب sweet alert رو چک کنید،موفق باشید