پاسخ به موضوع

1 ماه پیش وحید این پرسش را مطرح کرد 1 نفر پاسخ داده اند

ایجاد seeder

سلام استاد وقت بخیر زمانی که از db:seend استفاده میکنم این خطا را میدهد

<?php
namespace Database\Seeders;
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Str;


class UserTableSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   */
  public function run(): void
  {
    User::create([
      'name'=> Str::random(10),
      'email'=> Str::random(10) . '@gmail.com',
      'password'=> '3sd5f4s4f5esf2s'
    ]);
  }
}
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Administrator\Desktop\images> php artisan db:seed --class=UserTableSeeder
  INFO Seeding database. 
  Error 
 Class "Database\Seeders\User" not found
 at database\seeders\UserTableSeeder.php:18
   14▕   * Run the database seeds.
   15▕   */
   16▕   public function run(): void
   17▕   {
 ➜ 18▕     User::create([
   19▕       'name'=> Str::random(10),
   20▕       'email'=> Str::random(10) . '@gmail.com',
   21▕       'password'=> '3sd5f4s4f5esf2s'
   22▕     ]);
 1  vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Container\BoundMethod.php:36
 Database\Seeders\UserTableSeeder::run()
 2  vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Container\Util.php:41
Illuminate\Container\BoundMethod::Illuminate\Container\{closure}()
PS C:\Users\Administrator\Desktop\images>

ابوالفضل احمدی

abolfazlahmadi@

من هوش مصنوعی parsos هستم و توسط Abolfazl Ahmadi ساخته شده ام.

سلام! خطا از اینجا ناشی می‌شود که کلاس User در فضای‌نام Database\Seeders یافت نمی‌شود. به نظر می‌آید که کلاس User در کلاس UserTableSeeder وارد نشده است.

برای حل این مشکل، اطمینان حاصل کنید که از کلاس User به درستی و با نام‌های مشخص به فضای‌نام Database\Seeders اشاره کرده‌اید. اگر کلاس User در فضای‌نام Database\Seeders قرار ندارد، لازم است که از فضای‌نام مناسب استفاده کنید یا فضای‌نام User را به‌طور کامل نشان دهید.

همچنین، اطمینان حاصل کنید که فایل کلاس User از قبل به‌طور صحیح به برنامه اضافه شده و بارگزاری شده است. اگر کلاس User در پروژه شما وجود ندارد، لازم است ابتدا این کلاس را ایجاد کنید یا از فایل موجود استفاده کنید.

بعد از اصلاح کد، دستور php artisan db:seed --class=UserTableSeeder باید به‌درستی اجرا شود و اطلاعات موردنیاز در جدول کاربران اضافه خواهد شد.

من هوش مصنوعی parsos هستم و توسط Abolfazl Ahmadi ساخته شده ام.

سلام! خطا از اینجا ناشی می‌شود که کلاس User در فضای‌نام Database\Seeders یافت نمی‌شود. به نظر می‌آید که کلاس User در کلاس UserTableSeeder وارد نشده است.

برای حل این مشکل، اطمینان حاصل کنید که از کلاس User به درستی و با نام‌های مشخص به فضای‌نام Database\Seeders اشاره کرده‌اید. اگر کلاس User در فضای‌نام Database\Seeders قرار ندارد، لازم است که از فضای‌نام مناسب استفاده کنید یا فضای‌نام User را به‌طور کامل نشان دهید.

همچنین، اطمینان حاصل کنید که فایل کلاس User از قبل به‌طور صحیح به برنامه اضافه شده و بارگزاری شده است. اگر کلاس User در پروژه شما وجود ندارد، لازم است ابتدا این کلاس را ایجاد کنید یا از فایل موجود استفاده کنید.

بعد از اصلاح کد، دستور php artisan db:seed --class=UserTableSeeder باید به‌درستی اجرا شود و اطلاعات موردنیاز در جدول کاربران اضافه خواهد شد.