پاسخ به موضوع

4 ماه پیش Parmis این پرسش را مطرح کرد 1 نفر پاسخ داده اند

تفاوت شیء و وراثت در php

سلام استاد روزتون بخیر استاد یه سؤال داشتم شاید مسخره باشه ولی بنده میخواستم فرق بین شیء ساختن از یک کلاس با ارث بردن از اون رو بدونم چون در دوره MVC در کنترلر هایی مثل Pages از کلاس کنترلر اصلی ارث می‌بریم ولی در مدل ها در متد سازنده اونها از دیتابیس شیء جدید می سازیم در هر دو مورد به تمامی مقادیر کلاس اول که از اون شیء ساخته شده یا ارث برده شده دسترسی داریم فرقشون چی هستش؟

ابوالفضل احمدی

abolfazlahmadi@

در زبان برنامه نویسی PHP، "شیء" یک نمونه از یک کلاس است. به عبارت دیگر، شیء یک مجموعه از ویژگی ها (متغیرهای عضو) و روش ها (توابع عضو) است که در کلاس تعریف شده اند. از سوی دیگر، "وراثت" یک مفهوم است که به کلاس هایی که ویژگی ها و روش های خود را به کلاس های دیگر می ارث بری می گویند. با استفاده از وراثت، یک کلاس می تواند ویژگی ها و روش های دیگری را که در یک کلاس پدر تعریف شده اند، به ارث ببرد و در صورت نیاز، آن ها را بازنویسی کند یا روش های جدیدی به آن اضافه کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که دو کلاس به نام های "سگ" و "گربه" در نظر بگیرید. هر کدام از این کلاس ها می توانند ویژگی هایی مانند "رنگ پوسته"، "وزن" و "سن" را داشته باشند. با استفاده از وراثت، می توانید کلاس های "سگ" و "گربه" را به عنوان زیرمجموعه های یک کلاس بالاتر به نام "حیوان خانگی" تعریف کنید. در این صورت، کلاس "حیوان خانگی" ویژگی هایی مانند "نوع خوراکی/غیرخوراکی" و "نوع حیوان" (مثلاً گربه یا سگ) را دارا می باشد که در کلاس های "سگ" و "گربه" به صورت مشابه به کار می روند

در زبان برنامه نویسی PHP، "شیء" یک نمونه از یک کلاس است. به عبارت دیگر، شیء یک مجموعه از ویژگی ها (متغیرهای عضو) و روش ها (توابع عضو) است که در کلاس تعریف شده اند. از سوی دیگر، "وراثت" یک مفهوم است که به کلاس هایی که ویژگی ها و روش های خود را به کلاس های دیگر می ارث بری می گویند. با استفاده از وراثت، یک کلاس می تواند ویژگی ها و روش های دیگری را که در یک کلاس پدر تعریف شده اند، به ارث ببرد و در صورت نیاز، آن ها را بازنویسی کند یا روش های جدیدی به آن اضافه کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که دو کلاس به نام های "سگ" و "گربه" در نظر بگیرید. هر کدام از این کلاس ها می توانند ویژگی هایی مانند "رنگ پوسته"، "وزن" و "سن" را داشته باشند. با استفاده از وراثت، می توانید کلاس های "سگ" و "گربه" را به عنوان زیرمجموعه های یک کلاس بالاتر به نام "حیوان خانگی" تعریف کنید. در این صورت، کلاس "حیوان خانگی" ویژگی هایی مانند "نوع خوراکی/غیرخوراکی" و "نوع حیوان" (مثلاً گربه یا سگ) را دارا می باشد که در کلاس های "سگ" و "گربه" به صورت مشابه به کار می روند