پاسخ به موضوع

8 ماه پیش سهراب این پرسش را مطرح کرد 1 نفر پاسخ داده اند

فرا خوانی دسته های مربوط به هر id

سلام وقت بخیر استاد من یک جدول دسته بندی ساختم و یک جدول برای پست که از طریق funaction ها ، id هر دسته را وارد جدول پست کردم ... و از طریق دستور GET آیدی هر دسته را شناسایی و id دسته را برابر با id پست مربوطه قرار دادم با عملیات select پست های مربوط با id دسته را واکشی کردم اما وقتی روی دسته ای که پستی با id آن ذخیره نشده کلیک کنم ، خطای زیر را نمایش میدهد !!

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in C:\xampp\htdocs\کالای خانه\allRer.php on line 86

ابوالفضل احمدی

abolfazlahmadi@

سلام به طور مشخص خطای شما مربوط به واکشی،اگه به خطا دقت کنید میگه مقدار null رو به foreach دادید،شما باید اینکارو کنید

SELECT * FROM categories WHERE id = $_GET['category']

البته میدونید که باید به جای $_GET['category'] از ? و bindValueاستفاده کنید،برای فهم ساده تر به این صورت نوشتم.پس شما باید از دسته بندی ها اونهایی رو بگیرید که به عنوان مثال parent_id شون برابر با آیدی که در یو آر ال دریافت میکنید

سلام به طور مشخص خطای شما مربوط به واکشی،اگه به خطا دقت کنید میگه مقدار null رو به foreach دادید،شما باید اینکارو کنید

SELECT * FROM categories WHERE id = $_GET['category']

البته میدونید که باید به جای $_GET['category'] از ? و bindValueاستفاده کنید،برای فهم ساده تر به این صورت نوشتم.پس شما باید از دسته بندی ها اونهایی رو بگیرید که به عنوان مثال parent_id شون برابر با آیدی که در یو آر ال دریافت میکنید