پاسخ به موضوع

3 ماه پیش Morteza razavi این پرسش را مطرح کرد 3 نفر پاسخ داده اند

مشکل در ساختمان فایل mail

با سلام و خسته نباشید,استاد همانطور که در دوره عرض کردید برای سیستم ارسال نوتیفیکشن ابتدا دستور php artisan make:mail PostCreated اجرا و فایل مربوطه در دایرکتوری Mail درست شد ولی ساختمان اون به طور کامل با چیزی که در اموزش ها هست متفاوت است به طوری که متد build در اون وجود نداشت و چندین متد متفاوت در ان بود که برای من بسیار نامفهوم بود. میشه بگید کاری که با متد build میکردیم در اینجا باید با کدام یک از متد ها انجام داد.ممنون پ.ن:از نسخه لاراول 10 استفاده می‌کنم

ابوالفضل احمدی

abolfazlahmadi@

ساختار کلی به این شکل برای ارسال ایمیل و متغیر ها به ویو

<?php
 
namespace App\Mail;
 
use App\Models\Order;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Mail\Mailable;
use Illuminate\Mail\Mailables\Content;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
 
class OrderShipped extends Mailable
{
  use Queueable, SerializesModels;
 
  /**
   * Create a new message instance.
   */
  public function __construct(
    protected Order $order,
  ) {}
 
  /**
   * Get the message content definition.
   */
  public function content(): Content
  {
    return new Content(
      view: 'emails.orders.shipped',
      with: [
        'orderName' => $this->order->name,
        'orderPrice' => $this->order->price,
      ],
    );
  }
}

و در ویو هم‌ مثل همیشه

<div>
  Price: {{ $orderPrice }}
</div>

ساختار کلی به این شکل برای ارسال ایمیل و متغیر ها به ویو

<?php
 
namespace App\Mail;
 
use App\Models\Order;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Mail\Mailable;
use Illuminate\Mail\Mailables\Content;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
 
class OrderShipped extends Mailable
{
  use Queueable, SerializesModels;
 
  /**
   * Create a new message instance.
   */
  public function __construct(
    protected Order $order,
  ) {}
 
  /**
   * Get the message content definition.
   */
  public function content(): Content
  {
    return new Content(
      view: 'emails.orders.shipped',
      with: [
        'orderName' => $this->order->name,
        'orderPrice' => $this->order->price,
      ],
    );
  }
}

و در ویو هم‌ مثل همیشه

<div>
  Price: {{ $orderPrice }}
</div>

@abolfazlahmadi ممنون استاد

@mortez خواهش‌ میکنم،هر پاسخی که درست بود،به عنوان بهترین پاسخ انتخاب کنید تا به بقیه هم کمک کنه دوست من