پاسخ به موضوع

1 ماه پیش امین این پرسش را مطرح کرد 1 نفر پاسخ داده اند

مشکل نشناختن متغییر

چطور باید متغییری که درکلاس صفحه دیگر ازش اینستنس گرفتم در صفحه دیگر شناسایی بشه؟ *این کلاس اکشن در صفحه database

class action extends database
{
    public function inud($query, $row = []) #insert update delete
    {

$action = new action('store','root','');
?>

وقتی در صفحه دیگه متغییر action رو تعریف میکنم شناخته نمیشه

*این صفحه رجیستر متغییر action رو نمیشناسه

ابوالفضل احمدی

abolfazlahmadi@

ساده ست،در ابتدا include یا require کنید کلاس مورد نظر رو و بعد نمونه رو بسازید،بعنوان مثال :

require 'Database.php';
$database = new Database();
$database->method();

ساده ست،در ابتدا include یا require کنید کلاس مورد نظر رو و بعد نمونه رو بسازید،بعنوان مثال :

require 'Database.php';
$database = new Database();
$database->method();