پاسخ به موضوع

3 ماه پیش Morteza razavi این پرسش را مطرح کرد 2 نفر پاسخ داده اند

مشکل Paginator در Laravel

سلام استاد احمدی عزیز و خسته نباشید. وقتی من میخوام دستور ;()Paginator::useBootstrap در AppServiceProvider و method boot وارد کنم تا هنگام استفاده از ()paginate همانطور که در دوره گفتید با مشکل مواجه نشم با این ارور .()Call to undefined static method Nette\Utils\Paginator::useBootstrap مواجه میشم. ممنون میشم کمک کنید.

ابوالفضل احمدی

abolfazlahmadi@

سلام! به نظر می‌رسد که خطا به دلیل استفاده از کلاس اشتباه در دستور Paginator::useBootstrap رخ می‌دهد. این خطا مربوط به استفاده از کلاس Nette\Utils\Paginator است که نباید در اینجا استفاده شود.

برای استفاده از Bootstrap Paginator در Laravel، باید از کلاس Illuminate\Pagination\Paginator استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید متد useBootstrap() را در متد boot از کلاس AppServiceProvider به صورت زیر وارد کنید:

use Illuminate\Pagination\Paginator;

// ...

public function boot()
{
    Paginator::useBootstrap();
}

مطمئن شوید که شما از use Illuminate\Pagination\Paginator استفاده کرده‌اید و نه از use Nette\Utils\Paginator. با این تغییر، خطا باید برطرف شود و شما بدون مشکل از paginate استفاده کنید.

سلام! به نظر می‌رسد که خطا به دلیل استفاده از کلاس اشتباه در دستور Paginator::useBootstrap رخ می‌دهد. این خطا مربوط به استفاده از کلاس Nette\Utils\Paginator است که نباید در اینجا استفاده شود.

برای استفاده از Bootstrap Paginator در Laravel، باید از کلاس Illuminate\Pagination\Paginator استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید متد useBootstrap() را در متد boot از کلاس AppServiceProvider به صورت زیر وارد کنید:

use Illuminate\Pagination\Paginator;

// ...

public function boot()
{
    Paginator::useBootstrap();
}

مطمئن شوید که شما از use Illuminate\Pagination\Paginator استفاده کرده‌اید و نه از use Nette\Utils\Paginator. با این تغییر، خطا باید برطرف شود و شما بدون مشکل از paginate استفاده کنید.

@abolfazlahmadi ممنون استاد،مشکل حل شد