پاسخ به موضوع

8 ماه پیش علی این پرسش را مطرح کرد 1 نفر پاسخ داده اند

During class fetch Uncaught ParseError syntax error

During class fetch: Uncaught ParseError: syntax 
error, unexpected token ")" in C:\Users\ali1381\Desktop\marketfile\vendor\laravel\ui\auth-backend\RegistersUsers.php:41 Stack trace: #0 
C:\Users\ali1381\Desktop\marketfile\vendor\composer

آقای احمدی این چی میگه؟

ابوالفضل احمدی

abolfazlahmadi@

در ابتدا خطای سینتکسی رو رفع کنید،و در ادامه قبل از هرکاری composer update رو اجرا کنید

در ابتدا خطای سینتکسی رو رفع کنید،و در ادامه قبل از هرکاری composer update رو اجرا کنید