HTML چیست؟

 HTML مخفف HyperText Markup Language و یک زبان نشانه گذاری استاندارد برای ایجاد صفحه وب است. این امکان ایجاد و ساختار بخش ها، پاراگراف ها و لینک ها را با استفاده از عناصر HTML، مانند برچسب ها و ویژگی ها را فراهم می کند

هر چیزی که در یک وبسایت میبینید مانند لینک ها،فایل ها،فرم های ثبت نام و ورود و ... با این زبان محبوب پیاده سازی شده است،این زبان اولین قدم شما برای ورود به برنامه نویسی وب میباشد.

تنها یک کلیک با شروع تخصص برنامه نویسی فاصله دارید،شروع کنید!